ПЪРВА ОНЛАЙН СРЕЩА

21vek1

   

  

   

ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ

   На 22 март 2021 г. се проведе първата онлайн среща по проект „Уменията на 21-ви век“. Участваха ученици и учители от партньорските училища от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Италианското училище, „Istituto Omnicomprensivo Mattioli D'Acquisto“, беше домакин на срещата. Темата на уъркшопа беше "Избор на професия". Дейностите бяха организирани под формата на игра „Аватар – познай коя е моята професия". Учениците бяха разделени на 5 международни групи и изпълняваха поставените задачи под ръководството на учителите.

   Всяка група имаше за задача да създаде „аватар" на избрана от нея професия, като направи проучване в интернет какви квалификации и умения се изискват от работодателите. След презентиране на групата, останалите групи трябваше да анализират информацията и да отгатнат описаната професия. Целта на дейността е да помогне на учениците да открият подходящата за тях професия след като завършат училище. Освен това, те научиха и какво образование, трудов опит и професионализъм са им необходими, за да успеят в избраната от тях кариера.

   Срещата допринесе за укрепване на междукултурното общуване, уважение и толерантност. Акцентът на срещата беше сътрудничество, работа в екип и творчество чрез неформално общуване в приятелска атмосфера. Чудесна работа на един прекрасен екип!

ПАДЛЕТ НА УЪРКШОПА

 

https://padlet.com/tinaalfieri08/e3l2uzn0i42255qr

 

21vek2 21vek3 21vek4


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!