УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ЕСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ

 21 01

   

  

   От 9 до 15 февруари 2020 г. в Сеитгази - Ескишехир, Турция се проведе втората среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на уменията за учене“. Домакин на срещата беше „Професионална и техническа анадолска гимназия“. Училището подготвя кадри в областта на здравеопазването и социалните грижи, които се обучават по дуалната система. По време на официалната среща с областния управител на Ескишехир и представител на регионалния инспекторат на образованието, бяха представени турската образователна система и структурата на общинската администрация. Представители на бюрото по труда в Ескишехир проведоха симулация на интервю за работа. Те коментираха често задаваните въпроси и направиха оценка на поведението и представянето на участниците. Домакините бяха организирали два уъркшопа, свързани с развиване на уменията за учене и прилагане на методиката на взаимното обучение. Преподавател от Анадолския университет, Факултета по наука и образование, проведе уъркшоп за развиване на творческото мислене, търсене на оригинални идеи и нестандартни решения. Всички партньори презентираха анализа на резултатите от проведената във всяко училище анкета на Белбин, свързана с определяне на уменията за работа в екип. В програмата на срещата влизаше посещение на две болници, в които се провежда практиката на учениците и запознаване с турската система на здравеопазване. Участниците в срещата посетиха Факултета по медицина и лабораторията по анатомия в Университета Османгази. Културната програма включваше посещение на историческия комплекс „Сеит Батал Гази“ в Сеитгази, историческия квартал Одунпазари, музеят на восъчните фигури, зоологическата градина и аквариума в парка Сазова в Ескишехир.

 21 04  21 03  21 02
 21 06  21 05  21 07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!