УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ПОЗНАН, ПОЛША

01

   

   От 1 до 7 декември 2019 г. в Познан, Полша се проведе първата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците.“ Темата на срещата беше „Професионалното образование в Европа – превръщане на предизвикателствата във възможности“. Домакин на срещата беше полският партньор Техникум по електротехника „Хенрик Зигалски“, който е координатор на проекта. Всички участници представиха училищата си и структурата на професионалното образование в техните държави – форми на обучение, финансиране, статистика свързана с безработицата сред младите хора и причините за това, стратегия за развитие на професионалното образование и тенденции на пазара на труда. В работната програма влизаше посещение на училището координатор и запознаване с полската образователна система. Участниците в срещата посетиха „Енеа“ – четвъртата по големина енергийна компания в страната, която е партньор на полското училище и осигурява практика на ученици от гимназията. Друг партньор на полското училище е Технологичният университет в Познан. Учениците и учителите посетиха факултета по електротехника, където се запознаха с възобновяеми източници на енергия. Педагогическият факултет към университета „Адам Мицкевич“ организира уъркшоп за учениците, свързан с мотивация, постигане на цели и професионално развитие. Културната програма на срещата включваше посещение на стария град в Познан и музея на кроасана. В интерактивния музей „Брама Познания“ участниците в срещата се запознаха с историята на Познан. Замъкът „Корник“ и катедралата в Гнезно, които също бяха посетени, са национално културно наследство на Полша.

02 03 04
05 06 07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!