Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

ravendostap07

          

   

   

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

   Продължаваме активно участието си в различните дейности по проекта. За обезпечаване на образователния процес по Дейност 1 бяха осигурени технически средства за педагогическите специалисти и нуждаещи се ученици.

   По Дейност 2 са сформирани групи за обучение на ученици, които желаят да подобрят уменията си за обучение от разстояние в електронна среда.

   Във връзка с Дейност 3 се провеждат обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване и провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Темата е „Дистанционно преподаване и обучение – среди за присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда”. Обученията са насочени към повишаване уменията на учениците и учителите да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Обучаемите имат възможност да се запознаят подробно с функционалностите на платформата и да си изградят умения за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии.

ravendostap01 ravendostap02 ravendostap03
ravendostap04 254130010_191504966474240_3644859400426574860_n ravendostap06


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!