СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

pumeniq1

      

    

  

   

   На 28.04.2021 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика” по програма Еразъм+. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на училища, работодатели, учители и ученици. Участниците в семинара бяха запознати с организацията партньор, целите на проекта, предварителната подготовка, проведената анкета с участниците след предварителната подготовка, провеждане на мобилността, валидиране на резултатите и културната програма. Учениците, участници в мобилността, споделиха своите впечатления от пребиваването си в Португалия, представиха създадените от тях стартиращи предприятия и с какво участието им в проекта е допринесло за личностното им развитие.

pumeniq2 pumeniq3 pumeniq4
pumeniq5 pumeniq6 pumeniq7
pumeniq8 pumeniq9 pumeniq10


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!