Проект за иновативно училище „По пътя на икономиката и технологиите“

Проект за иновативно училище „По пътя на икономиката и технологиите“

 

01

 

   За пета поредна година гимназията е иновативно училище. Бяхме включени в първия списък на МОН през 2017 г. с четиригодишния проект „Въведение в икономиката“. След успешното му приключване през 2021 г. започнахме реализирането на нов тригодишен проект „По пътя на икономиката и технологиите“. В него над 300 ученици от 8, 9, 10 и 11 клас се обучават чрез въвеждането на иновативните предмети Икономика на домакинството, Информатика, Интернет и уеб технологии, Имам бизнес идея, Обща икономическа теория, Млад предприемач, Инвестиции, Графичен дизайн, Управление на нематериалните активи и Чатботите в икономиката. Всички обучителни групи създават свои продукти и се подпомагат взаимно. Иновативният проект продължава до 2024 г.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!