РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

picherno1     На 17.05.2018 г. в конферентна зала „Графити" на хотел „Национал Палас" гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проекта. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на професионални гимназии, работодатели, учители и ученици. Участниците в семинара бяха запознати с организацията партньор, целите на проекта, предварителната подготовка, проведената анкета с участниците след предварителната подготовка, провеждане на мобилността, валидиране на резултатите и културната програма. Учениците, участници в мобилността споделиха своите впечатления от пребиваването си в Португалия, разказаха за работните места и задачите, които са изпълнявали по време на практиката и с какво участието им в проекта е допринесло за личностното им развитие.
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!