Придобити компетенции

picherno1На 13.04.2017 г. преди отпътуването за България, президентът Mobility Friends, д-р Нуно Барбоса, връчи сертификатиза удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността. Учениците от ПГИ „Проф.д-р ДимитърТабаков", получиха и сертификати за мобилност Europass, които дават възможност с придобитите знания, умения и компетенции, да сеработи във всички страниот ЕС.
Учениците придобиха умения за работа със счетоводни и административни документи, софтуерни програми, използвани в икономическата сфера,работа в екип и самостоятелна работа, използване на английски език за професионални цели и усъвършенстване на необходимата специализирана терминология за справяне със задачи на работното място.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!