Практика във фирмите

picherno1От 1 до 14 април 2018 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект "Мобилност за професионално развитие". Участници бяха 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. Д-р ДимитърТабаков" - Сливен. Придружаваха ги ПепаГолеманова – старши учител по английски език и координатор на проекта и Светла Русева– старши учител, професионална подготовка. За да проведат производствената си практика, учениците бяха разпределени в осем организации –три застрахователни компании, счетоводна къща, търговска фирма, администрация на производствена фирма, администрация на фирма за строителни материали и училищна администрация. По времена практиката учениците се запознаха с дейността на португалските организации и тяхната структура, назначаване на работа в Португалия, програмни продукти и електронни платформи, които фирмите използват в ежедневната си работа. Те изпълняваха различни задачи, поставени от техните работодатели. Учениците усъвършенстваха своите професионални умения и компетенции в различни области. За тяхното практическо обучение отговаряха наставници на конкретното работно място, ментори на приемащата организация и придружаващите ги учители.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!