ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

chs1        

      В периода 23.10.2017-12.01.2018, участниците в проекта „Професионални умения на Европейско ниво“, преминаха 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител по английски език в гимназията.

       В периода 16.01.2018-02.03.2018, се проведе 10 часа професионална подготовка. Г-жа Радостина Иванова, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.

       Културна подготовка се проведе от 05.03.2018 до 30.03.2018. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

       Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сергификати.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!