ОБУЧЕНИЕ В ТЕТОВО, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

01

   

  От 1 до 5 април 2019 г. 6 учители от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ участваха в обучителен курс на тема „Иновативни образователни технологии“ във Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Северна Македония. Обучението се проведе по проект финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая. Учителите придобиха умения за прилагане на уеб-базирани приложения и нови технологии в ежедневната си преподавателска работа. В края на обучението учителите получиха сертификат Европас Мобилност, който описва придобитите професионални умения и компетенции.

02 03 04
05 06 07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!