ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

eltarg1

   

  

   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

   От 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. се проведе виртуална мобилност по проект по програма Еразъм+ „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин Campbeltown Grammar School, Шотландия. В срещата, организирана в Google Meet, участваха 135 ученици и учители от от партньорските училища в Испания, Италия, Турция, Гърция, Шотландия и България. Това е последната международна среща, организирана с цел представяне на крайните продукти на партньорството. Учениците от екипите на партньорските училища презентираха направените от тях проучвания за условията за търговия в рамките на Европейския съюз и извън него, изисквания към продуктите, правила за електронна търговия, получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз и източници на финансиране, бизнес план на създадените от тях фирми и цена на крайните продукти. Представени бяха брошурите на фирмите и сайтовете за електронна търговия.

 

   Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ Сливен беше представена от 7 ученици от 12 клас и 3 учители. Учениците от екипа на създадената от тях фирма “Energy for Life” представиха разработения от тях иновативен продукт – “Energy Bites”, който е тенденция в здравословното хранене. Продуктът е микс от сушени плодове и ядки, комбинация от натурални съставки, без добавена захар и консерванти. Учениците запознаха участниците в срещата със своя бизнес план за следващите 5 години, крайната цена на продуктите, планираната печалба и създадения сайт за електронна търговия. С цел реклама на фирмата и продуктите е направена брошура, която също беше представена.

 

Линк към сайта за електронна търговия:

 

https://energylifebg.com/

 

 

 

eltarg2 eltarg3 eltarg4
eltarg5 eltarg6 eltarg7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!