УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АЙДЪН, ТУРЦИЯ

 

 

turkey1

          

         

  

   

   От 22 до 26 май 2023 г. в Кьошк Айдън, Турция се проведе шеста мобилност по проект „Дигитален английски“, по програма Еразъм+. В срещата участваха 46 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Италия, Румъния, Турция, България и Литва. Домакин на срещата беше турското училище „Ayla Vural Anadolu Lisesi“. Темата на срещата беше „Традиционна или обърната класна стая?“. Дигиталните инструменти, с които участниците в мобилността се запознаха по време на семинарите, бяха EdPuzzle  и Quizizz. EdPuzzle се използва в образованието с цел да се подобри ефективността на ученето чрез интерактивни видео уроци. Тази платформа позволява на учителите да добавят въпроси, задачи, обратна връзка и други интерактивни елементи към видео уроците, които те използват в класната стая или в онлайн обучението. Това улеснява учениците да следят материала по-внимателно и да го разбират по-добре, като им помага да усвояват информацията по-лесно и да я прилагат по-добре в практиката. Quizizz е уеб базирана платформа за създаване на интерактивни тестове и игри, които са насочени към обучението и оценяването на знанията на учениците. Quizizz може да се използва за създаване на конкурси и игри, които насърчават колективното учене. Учениците могат да се състезават един срещу друг или да работят заедно в екипи, за да постигнат общата цел. Културната програма включваше посещение на историческия музей в Айдън, градовете Измир и Акяка, античния град Ефес и къщата на Дева Мария. Срещата в Кьошк Айдън, Турция беше последна за проекта „Дигитален английски“, който се проведе в периода 2020-2023 г. Участието в този проект даде възможност на учители и ученици да подобрят своите компетентности, да споделят опит и да разширят хоризонтите си чрез междукултурния обмен. Това представлява стъпка напред в модерното образование и преподаването на английски език. Този проект има потенциала да промени начина, по който учениците усвояват английски език и да ги подготви за дигиталната епоха, като им предостави инструменти и ресурси, които да използват в бъдещите си учебни и професионални предизвикателства.

turkey2 turkey3 turkey6
turkey4 turkey5 turkey7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!