РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛЕН АНГЛИЙСКИ“

 

 

rezult1

          

                На 20 април 2023 г. , по време на седмицата на английския език, Професионална гимназия по икономика "Проф.д-р Димитър Табаков" - Сливен организира събитие на тема "Европа и аз". Това беше чудесна възможност за учениците да покажат своите знания за Европейския съюз в състезание, организирано в рамките на първата част от събитието. В състезанието участваха 9 ученици от 9 клас, които бяха разделени на 3 отбора. Състезанието имаше за цел да насърчи запознаването на учениците с институциите, ценностите и икономическите възможности, които Европейският съюз предлага. Това ни позволява да разберем какво е нашето място в Европа и как можем да работим заедно, за да постигнем общи цели.

   Втората част от събитието беше посветена на представянето на 11 проекта по програма „Еразъм+“, в които гимназията участва в периода 2016-2023 г. Особено интересна беше презентацията за разпространение на резултатите от проекта "Дигитален английски", който завършва през учебната 2022/2023 г. Двадесет ученици от 9 и 10 клас, които участваха в мобилностите по проекта, разказаха за дигиталните инструменти, които използваха по време на обучението си, и какво участието им в проект по програма Еразъм+ означава за тях.

   Проекти като "Дигитален английски" имат голяма европейска добавена стойност, тъй като те не само насърчават междукултурното разбирателство и увеличават мобилността на ученици и учители, но и подобряват качеството на образованието и обучението в Европейския съюз. Чрез тези проекти, участниците имат възможност да развият своите умения и компетенции в областта на езиковото обучение, както и в областта на цифровите технологии, което е изключително важно в днешния свят. Освен това, тези проекти предоставят възможности за участие в обучение в други държави-членки на Европейския съюз.

   Организирането на подобни събития има за цел да насърчи и подобри познанията на учениците за Европейския съюз, да им даде възможност да се запознаят с различните аспекти на работата му и да им покаже как това има пряко отражение върху живота им и бъдещата им кариера. Такива събития също така подкрепят усилията за насърчаване на гражданското образование и формирането на европейски граждани, които са информирани и активни участници в обществените процеси.

rezult2 rezult3 rezult4
rezult5 rezult6 rezult1


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!