УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АЛЕШД, РУМЪНИЯ

 

 

litva1

          

         

  

   От 20 до 24 март 2023 г. 4 ученици и 2 учители от ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ участваха в мобилност по проект „Дигитален английски“, в Алешд, Румъния. В срещата участваха 44 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Италия, Румъния, Турция, България и Литва. Домакин на срещата беше румънското училище „Liceul Teoretic Constantin Șerban“. Темата на срещата беше „Учене и преподаване с Google Workspace“. Дигиталните инструменти, с които участниците в мобилността се запознаха по време на семинарите, бяха Google Slides, Learningapps.org и Book Creator. Google Slides е онлайн приложение за създаване и редактиране на презентации, както и за сътрудничество и едновременна работа върху една и съща презентация. Learningapps.org е място, на което е събрана колекция от инструменти за създаване на обучаващи материали. Book Creator е дигитален инструмент, който позволява на учениците да създават и четат дигитални книги. Това е идеален инструмент за повишаване на ангажираността на учениците чрез създаване на история и мултимедиен дизайн. Когато създават свои собствени книги, учениците могат или да генерират свое собствено съдържание (чрез въвеждане, рисуване или качване на собствено направени видеоклипове, аудио файлове и изображения), или могат да подготвят онлайн мултимедийни ресурси от Интернет. Book Creator може да се използва и в учебни дейности, базирани на проекти, тъй като позволява сътрудничество в реално време за множество ученици за създаване на една книга. Обучението по време на мобилността фокусира върху развиването на умения, като креативност, работа в екип, и комуникационни умения, както и информационна, медийна и технологична грамотност. Културната програма включваше запознаване с историята и забележителностите на градовете Алешд и Орадеа. В град Клуж Напока беше посетена ботаническата градина. Участниците в мобилността посетиха и солната мина в Турда.

litva2 litva3 litva4
litva5 litva6 litva7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!