ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА


ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

 

spec22

   

   На 1 юни 2021 г. 20 ученици от 9 клас от гимназията участваха в урок по английски език заедно със своите връстници от Португалия, Италия, Литва, Румъния и Турция. Дейността е по проект „Дигитален английски“ по програма Еразъм+. Учениците представиха училищата си и предметите, които изучават в училище, извънкласни дейности, в които участват, спортни занимания и интереси. Целите на урока са свързани с укрепване на междукултурната комуникация; насърчаване на сътрудничеството; по-добри комуникативни умения на английски език; да се опознаем по-добре и да учим заедно.


spec24 spec25 spec27
spec26 spec23 spec21

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!