Първа среща на партньорите


Първа среща на партньорите

zoom meeting digital english

   На 15 януари 2021 г. се състоя първата среща по проекта „Дигитален английски“. Срещата се проведе онлайн в електронната платформа ZOOM. На срещата присъстваха ръководителите на проекти от партньорските училища в Португалия, България, Италия, Румъния, Литва и Турция. Всички участници представиха училищата и държавите си. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване – планирани продукти, цели, резултати, международни срещи и разпределение на задачите между партньорите. Бяха поставени за изпълнение първите задачи – определяне на екипи за работа по проекта и критерии за подбор на учениците и учителите, които ще участват в проекта. Проектът беше регистриран в платформата eTwinning, с цел общуване и сътрудничество между ученици и учители, както и разпространение на резултатите. Всеки от партньорите ще представи своето предложение за лого на проекта, което ще бъде избрано чрез онлайн гласуване. Беше взето решение поради ситуацията с COVID-19 мобилностите да бъдат отложени за по-късен етап.