Дигитален английски

logo

 

 

   През учебната 2020/2021 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна единадесети международен проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Дигитален английски“. Номер на проекта 2020-1-PT01-KA229-078578_5. Проектът е на стойност 31320 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са гимназии от Португалия, Италия, Литва, Турцияи Румъния. В програмата на проекта са предвидени 6 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 20 ученици и 10 учители от гимназията.

  

КРАЕН ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛЕН АНГЛИЙСКИ“

КРАЕН ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛЕН АНГЛИЙСКИ“

    Уважаеми ученици и учители,

    Имаме удоволствието да ви представим електронната книга "ДИГИТАЛЕН АНГЛИЙСКИ – УЧЕНЕТО НЕ СВЪРШВА В КЛАСНАТА СТАЯ ", създадена в рамките на проект по програма Еразъм+. Тази книга е изключително полезен ресурс, който описва всички дигитални инструменти, използвани за обучение на учениците и учителите, които участваха в проекта. Всеки инструмент е представен с основните си характеристики, целева група, цел на използване и дори ръководство за употреба.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АЙДЪН, ТУРЦИЯ

turkey1
        

  От 22 до 26 май 2023 г. в Кьошк Айдън, Турция се проведе шеста мобилност по проект „Дигитален английски“, по програма Еразъм+. В срещата участваха 46 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Италия, Румъния, Турция, България и Литва. Домакин на срещата беше турското училище „Ayla Vural Anadolu Lisesi“. Темата на срещата беше „Традиционна или обърната класна стая?“.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АЛЕШД, РУМЪНИЯ

romaniq1
        

   От 20 до 24 март 2023 г. 4 ученици и 2 учители от ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ участваха в мобилност по проект „Дигитален английски“, в Алешд, Румъния. В срещата участваха 44 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Италия, Румъния, Турция, България и Литва. Домакин на срещата беше румънското училище „Liceul Teoretic Constantin Șerban“. Темата на срещата беше „Учене и преподаване с Google Workspace“. Дигиталните инструменти, с които участниците в мобилността се запознаха по време на семинарите, бяха Google Slides, Learningapps.org и Book Creator.

продължава>

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛЕН АНГЛИЙСКИ“

rezult1
        

   

   На 20 април 2023 г. , по време на седмицата на английския език, Професионална гимназия по икономика "Проф.д-р Димитър Табаков" - Сливен организира събитие на тема "Европа и аз". Това беше чудесна възможност за учениците да покажат своите знания за Европейския съюз в състезание, организирано в рамките на първата част от събитието. В състезанието участваха 9 ученици от 9 клас, които бяха разделени на 3 отбора. Състезанието имаше за цел да насърчи запознаването на учениците с институциите, ценностите и икономическите възможности, които Европейският съюз предлага. Това ни позволява да разберем какво е нашето място в Европа и как можем да работим заедно, за да постигнем общи цели.

продължава>

Още статии...

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!