ДНИ НА ЕРАЗЪМ

 

dni1

          

   

   Петото издание на инициативата „Дни на Еразъм“ се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. Това е инициатива на Европейската комисия, с която да се отбележи положителното въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които участват в нея. През 2021 г. инициативата е под патронажа на Европейския комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

   По време на този международен празник се дава информация за европейските ценности, ползите от образователните мобилности и положителното въздействие на резултатите от проекти по програма „Еразъм+. През 2020 г. са организирани 5000 събития в 82 държави, с които са достигнати десетки милиони граждани от Европа и извън нея.

   В тази връзка в ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ се организира информационно събитие, на което бяха представени целите на Програма „Еразъм+“, основните ключови дейности и възможности за кандидатстване. Ученици от 12 клас представиха пред своите съученици от 8 клас проектите, в които са участвали и споделиха с какво участието им в проектите е допринесло за личностното им развитие. За периода 2017 – 2021 г. ученици и учители от гимназията са участвали в 11 проекта по програма „Еразъм+“.

dni2 dni3 dni4