English through Suggestopedia


chs1

 

Какво е сугестопедия?


        Когато се учи от сърце, с любов и се усеща свободата да изразяваме себе си, когато срещите са очаквани, а историите са необикновени и вълшебни, когато учителят изразява убедеността си в успеха на своите ученици, когато се подава многократно увеличен материал и частта е част от цялото, когато всички елементи са в златна пропорция, а изкуството е деликатно преплетено в целия учебен процес, тогава може да говорим за Сугестопедия. Учене бе умора, напрежение, без домашни. Учене, при което се научава много повече по лесен и приятен начин. Учене, при което се разкриват резерви.
С изключителен интерес и удоволствие през учебната 2017-2018 година разкриваме резервите на ученици от 8 до 12 клас.
Учебник: “The Return” – An English Suggestopedic Textbook, G. Lozanov, E. Gateva, M. Konig

„ Сугестопедията е наука, създадена от един българин – психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка. Сугестопедията е начин на общуване, достигане до най-фините нива на човешката същност, това което д-р Лозанов нарича Резервно ниво и …превръща ежедневието в поезия.”

Ванина Бодурова

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!