Home Гимназията ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕМА:

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕМА:

English Week – Second Edition, 18-21 April 2023

ESSAY WRITING COMPETITION

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕМА:

No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.“ Adam Smith

DO YOU AGREE?   Write an essay / 220-260 words/ and give specific reasons and examples to suppor your view.

Линк за изтегляне на формуляра:

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!