Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

   Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

   От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 3 -   1 4 -   2

   Какво трябва да направите?

  • Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).
  • Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Кога се прави вноската?

  • До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).

Къде?

  •  в офис на приходната агенция
  •  по пощата с обратна разписка
  •  през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

 подаване

 плащане

 

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

Абитуриенти – здравни осигуровки

Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

Проверка на здравноосигурителния статус

 

НАП в социалните медии

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

 Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!