Списък с учебници за учебната 2022/2023 година

Списък с учебници за учебната 2022/2023 година

 

8 клас:

Английски език: 

Legacy Level A 1 Express publishing     Автор- Джени Дули

Учебник; Учебна тетрадка

Legacy Level A 2 Express publishing     Автор- Джени Дули

Учебник; Учебна тетрадка

 

Български език - изд. Булвест 2000, колектив: А. Петров, М. Падешка

Литература – изд. Булвест 2000, колектив: Илияна Кръстева, В. Герджикова + Комплект- работни листове по БЕ 

 

Математика – изд. Архимед-2017 год., авт. Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка

 

Биология и здравно образование – изд. Булвест 2000, Владимир Овчаров, Огнян Димитров Йотовски, Христова, Таня Димитрова

 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6, Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова

 

Физика - Изд. Педагог 6

 

История и цивилизации – изд. Просвета, Борислав Гаврилов

 

География и икономика – изд. Булвест 2000, Румен Пенев

 

Философия – изд. Анубис, Иван Колев, Л. Андреева

 

Предприемачество – изд. Мартилен, Кирил Тодоров

 

9клас

Английски език: 

Legacy Level В 1.1 Express publishing          Автор- Джени Дули Учебник; Учебна тетрадка

 

Немски език:   SCHRITTE - Hueber

 

Български език - изд. Булвест 2000, колектив: А. Петров, М. Падешка

Литература – изд. Анубис и Булвест 2000, колектив: Боян Биолчев, Б. Минков +Комплект- работни листове по БЕ

 

Математика – изд. Архимед-2018 год., авт. Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Биология и здравно образование – изд. Булвест 2000, Владимир Овчаров, Огнян Димитров Йотовски, Христова, Таня Димитрова

 

Физика - изд. Булвест 2000 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6 

 

История и цивилизации – изд. Просвета АзБуКи, Георги Марков

 

География и икономика – изд. Булвест 2000, Румен Пенев

 

Философия – изд. Педагог 6, Галя Герчева Несторова

 

Бизнес комуникации – изд. Мартилен, Ризова, Шаренска, София 2015 г.

9 а Икономика, ОИТ - Цонка Лалева, изд. Мартилен 2018

 

9 б ОИТ -  изд. Мартилен, Цонка Лалева

 

9в клас ОТСО – Основи на счетоводството, изд. Мартилен, Любен Петров

9в клас ОТСО – практика – Сборник с тестове и задачи по основи на     счетоводството, Д. Раев

 

 

10 клас:

Английски език: 

Legacy Level В 1 Part One Express publishing          Автор- Джени Дули Учебник; Учебна тетрадка

Български език - изд. Просвета Основано 1945, колектив: Весела Михайлова и други

Литература – изд. Просвета Основано 1945, колектив: Албена Хранова, Любов Шишкова 

Немски език: остава от миналата година   

Математика – изд. Архимед-2019 год., авт. Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

 

История и цивилизации – изд. Просвета, Пламен Павлов

 

Биология и здравно образование – изд. Просвета, Ценка Часовникарова

 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6 + работни листи 10 клас

 

Физика - изд. Булвест 2000 

География и икономика – изд. Просвета, Стела Дерменджиева

 

Философия – изд. Педагог 6, Галя Герчева Несторова

 

Икономика- Oбща икономическа теория – изд. Мартилен, Цонка Лалева

 

10 б,г ОТСО – Основи на счетоводството, изд. Мартилен, Любен Петров

 

10 б, г ОТСО – практика- Сборник с тестове и задачи по основи на счетоводството, Д. Раев

10 а клас Обща теория на счетоводната отчетност: 

1. „Обща теория на счетоводната отчетност” автор: Любен Петров, Издателство: „Мартилен”, 2016 г. 

 2. Закон за счетоводството – последни изменения и допълнения

 3. Сборник задачи и тестове по основи но счетоводството, автор: Димитър Раев, Издателство: Дряново


11 клас:

Английски език: 

Legacy Level В 1 Part One Express publishing         Автор- Джени Дули Учебник; Учебна тетрадка

 

Немски език – от миналата година

 

Български език – изд. Анубис, Владимир Жобов 

Литература – изд. Булвест, колектив: Илияна Кръстева 

 

Математика – изд. Архимед-2019 год., авт. Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

 

Гражданско образование – изд. Просвета- Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева и др.


11 г Стокознание – Стокознание, изд. Мартилен

 

11 а Банково дело – изд. Мартилен, Радко Радков, Даниела Манчева

 

11 г - Счетоводство на предприятието - теория– Счетоводство на предприятието с примерни задания и решени задачи, изд. Мартилен, Светла Павлова

11 б,г Счетоводство на предприятието- практика - сборник задачи и въпроси по счетоводство - първа, втора и трета част Д. Раев

11 а,б, в - Счетоводство на предприятието - теория– Счетоводство на предприятието, изд. Мартилен, Светла Павлова

11 б - Закон за счетоводството; Нормативна база - Счетоводни стандарти, закони, правилници и други, които се прилагат при счетоводното отчитане; Албум на първичните счетоводни документи изд. "Форком" 2003 г.

11 а - Финанси – изд. Мартилен, Т. Миткова 

11 б - Документи и документооборот - Практическо ръководство по счетоводство - Васил Банков 2007 г. 

Бизнес комуникации -11 д Н. Георгиева, БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, изд. Наука и икономика, ИУ - Варна

Делова коренспонденция 11 д - Георгиева, Мартилен София 2013 г.


12 клас:

Английски език: 

12 a Banking    Express publishing, Intelligent Business - Longman Pearson

12 б Accounting        Express publishing

12 в Information technology      Express publishing

 

Български език – Издателство Анубис Димка Димитрова, Владимир Жобов и други.

Литература –Издателство Анубис Борис Минков, Елка Димитрова и други.

Математика – изд. Архимед

 

Гражданско образование – изд. Просвета, Христо Тодоров

12 а Банково дело – изд. Мартилен, Радко Радков, Даниела Манчева

Счетоводство на предприятието 12 б - Светла Павлова- Счетоводство на предприятието с примерни задания и решени задачи, Мартилен 

Счетоводство на предприятието 12  в - Счетоводство на предприятието, Мартилен 2013 г.

Счетоводство на предприятието 12 б - практика - сборник задачи и въпроси по счетоводство - трета част Д. Раев

Бюджетно счетоводство 12 б - Светла Павлова- Мартилен 2019г.

Банково счетоводство 12а,б - Банково счетоводство, изд. Мартилен

Финанси   12в - Финанси – публични и корпоративни – Татяна Миткова, Донка Бинева,  изд. Мартилен

Бизнес комуникации -12 д -  Н. Георгиева, БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, изд. Наука и икономика, ИУ - Варна

 

Делова коренспонденция 12 д - Н. Георгиева, ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, изд. Мартилен, СофияБизнес комуникации

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!