Европейски приятели в ПГИ

 013
      

    Да си част от нашето училище не е интересно... уникално е! Понеже участваме в много проекти по програма "Еразъм+", имаме и много приятели зад граница. И затова с много обич посрещнахме ученици и учители от Гърция, Шотландия, Турция, Испания и Италия!!! Ние им гостувахме, а те ни обещаха, че ще дойдат и го направиха. Всички заедно поработихме, презентирахме, споделяхме, спорихме и помечтахме за просперитет. Поздравихме ги с уникалния български фолклор - чудните песни и танци. И в този първи ден от очакваната красива седмица от думите им разбрахме, че... природата, изкуството, идеите и хората ни са красиви. Честно! Благодарим за думите и искреността ви, приятели... We love our friends from Europe.

 


 010  005  009
 002  003  006
 007  008  011

 017 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!