Иновации в бизнеса и предприемачество

  001

В чест на 70-годишния юбилей на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ беше организиран семинар на английски език на тема „Бизнес и предприемачество“. Екипи от ученици от 10 и 11 клас представиха своите идеи за създаване на иновативни продукти, проучване на пазара и възможности за производство и износ. Дейността е свързана с участието на гимназията в проект по програма Еразъм+ на тема „Електронна търговия за стартиращи предприятия“. Предстои международна среща в Кавала, Гърция, където ученици от България, Шотландия, Испания, Италия, Турция и Гърция ще представят бизнес идеите си и създадените от тях фирми.

 

  002   003   004

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!