СТАЖ В ПОРТУГАЛИЯ-отчет

picherno1      От 1 до 14 април 2018 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект "Мобилност за професионално развитие". Партньор на гимназията е португалската организация Mobility Friends.Участници бяха 20 ученициот 11 кла сот ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков" - Сливен. Придружаваха ги Пепа Големанова – старши учител по английски език и координатор на проекта и Светла Русева – старши учител, професионална подготовка.
За да проведат производствената си практика, учениците бяха разпределени в осем организации – три застрахователни компании, счетоводна къща, търговска фирма, администрация на производствена фирма, администрация на фирма за строителни материали и училищна администрация.
За проведената практика учениците и техните учители получиха Europass сертификати от приемащата организация. Те осигуряват международно призната квалификация и подобряват перспективите за работа и трудовата мобилност. 
По време на практиката учениците бяха настанени в лагер, където имаха възможност да общуват с техни връстници от Полша, Румъния, Македония, Испания и Турция. Културната програма включваше запознаване с историческите забележителности на градовете Барселос, Порто, Гимараеш и Брага.
Осъществяването на мобилността и провеждането на двуседмичен стаж в Португалия даде възможност на учениците от ПГИ „Проф. Д-р ДимитърТабаков“ – Сливен да разширят своите теоретични познания и практически умения в изучаваната професия и най-важното – да ги приложат в реални пазарни условия. Наред с това ги направи по-конкуретни и уверени на пазара на труда, чрез по-добри езикови умения, социални и интеркултурни компетенции.

 

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!