ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В КЛАСНАТА СТАЯ

 

chs1        

      Открити уроци по математика, информационни технологии и икономическа информатика се проведоха в ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ . Уроците демонстрираха някои успешно прилагани уеб-базирани приложения и инструменти за компютър и смартфон. Урокът по математика на Пенка Кънчева в 11 А клас използва динамичен образователен софтуер GeoGebra. С него бързо и лесно се създават динамични геометрични и стереометрични чертежи, илюстрират се задачи и теореми. Множество различни варианти на зависимостите между синус и косинус бяха изследвани, а учебният материал беше представен по интересен и съвременен начин, с активното участие на учениците. Урокът по информационни технологии на Пенка Кънчева в 8 В клас представи учебното съдържание чрез PowToon – анимирана презентация. С помощта на учебната платформа Kahoot изпитването на учениците и затвърждаването на учебния материал чрез тест се превърна в забавна игра. Урокът на Васил Василев по икономическа информатика в 11 Г клас използва Thinglink за създаване на интерактивни изображения, съдържащи тагове с връзки към повече информация по темата на урока. Уеб-базираните приложения и инструменти подпомагат прилагането на иновативни методи на обучение в класната стая по всички учебни предмети и способстват за създаване на дигитални уеб ресурси с цел интегрирането им в учебния процес и повишаване на мотивацията за учене

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!