Обучение за лидерство


Група от ученици от ПГИ Сливен  бяха на обучение за лидерство в Пампорово. По време на обучението си учениците посетиха местностите: „Бачковски манастир”, „Асенова крепост“,  пещерата „Дяволско гърло“ както и местността „Орлово око“. Там те бяха придружени от училищният психолог Стефка Султанова и Мария Петрова - член от Обществения съвет на училището и участник в УКБППМН. Обучението беше насочено към ученици, които имат високи темпове за растеж и ясно изразен стремеж да развиват амбициите на своите съученици чрез делегиране на нови отговорности. Чрез това обучение учениците ще задълбочат разбирането си затова какво всъщност е лидерството и как човек може да развива лидерския си потенциал.

 

 

В местността "Орлово око"

 

panporovo-2017-2017-003

 

 

В пещерата "Дяволско гърло"

 


 

 

 

Цялата група пред хотела

 

 

 

 

На ски пистата

 

panporovo-2017-2017-001

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!