Обмен по проект Traum Job Europa


Обмен в рамките на проект Traum Job EuropaПрез месец април 2010 г. група ученици от Професионална гимназия по икономика – Сливен участваха в обмен в рамките на проект „Traum Job Europa”, финансиран по програмата „Учене през целия живот” – секторна програма „Коменски” на ЕК. Обменът се осъществи в периода между 11 и 17 април 2010 г. и в него от страна на Професионална гимназия по икономика - Сливен участваха Радослава Георгиева, ръководител както и учениците Камелия Бончева, Силвия Николова, Десислава Ганева, Румина Сиракова.Групата пристигна в град Боргоманеро на 11 април. Учениците бяха настанени в местни приемни семейства, а ръководителя на групата в хотел към Колеж „Дон Боско”. Сутринта на първия ден от обмена – 12 април – всички участници  се събраха в колеж „Дон Боско”, където бяха поздравени от директора. След това бяха проведени игри, чиято цел бе опознаването на учениците. Присъстваха участници от Полша, Австрия, Германия, България и Италия. Всеки от учениците се представи на останалите, по време на игрите те се опознаха взаимно.

 

Обмен в рамките на проект Traum Job EuropaЗапочвайки с прости игри се продължи с представяне на училищата на езиците на страните участници. По-късно предиобед на същия ден учениците бяха приети от кмета на града Ана Тинивела в залата на градската управа. Следобед на същия ден всички ученици и придружаващите ги преподаватели пътуваха до езерото Орта и град Орта, където прекараха прекрасни моменти. Групата се разходи из града, след което посети остров Сан Жулио. На следващия ден – 13 април – учениците се събраха в колежа където бяха разпределени и изпратени по новите си работни места.На работните си места учениците бяха придружавани от италианските си съученици. Камелия и Румина работеха в общинска администрация, Десислава в зоопарк, а Силвия във фирма за производство на сирене. Вечерта на същия ден всички посетиха партито у дома на Никола – един от италианските ученици, където се забавляваха с пица и танци. Атмосферата беше спокойна и приятелството между учениците вече беше установено.  

Обмен в рамките на проект Traum Job EuropaПрез четвъртия, петия и шестия ден от обмена – 14, 15 и 16 април – учениците провеждаха стажа си. Те работиха заедно с италианските ученици във фирми и предприятия в Боргоманеро и прекарваха вечерите с техните семейства. Ръководителите посещаваха учениците на работните им места. Всички ученици работеха с желание и изпълняваха поставените им задачи. Комуникацията се осъществяваше на немски език. В последния ден от стажа участниците в обмена прекараха вечерта в един от своите съученици – Джулиан. Там те споделиха впечатленията си от изминалата седмица. През последния, седми ден от обмена – 17 април участниците в обмена отпътуваха от града.Поради отменянето на полетите българската група не можа да отпътува. Групата беше настанена в колежа „Дон Боско” до 21 април, когато отпътува за България с автобус. По време на допълнителния престой учениците посещаваха учебни занятия заедно с италианските си съученици. Беше проведена кратка екскурзия до град Новара заедно с Дон Фабиано Гелер, пастор и преподавател в колеж „Дон Боско”.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!