Състезание по творческо писане на английски език

 

Девет ученици от 8, 9 и 12 клас, от ПГИ  „Проф. д-р Димитър Табаков“, участваха в националното състезание по творческо писане на английски език. Състезанието се организира и провежда от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” в партньорство с посолството на САЩ и под патронажа на Министерство на образованието и науката.

 

 

Тази година състезанието се проведе на 14.02.2017 г. В него се включиха ученици от 6 до 12 клас, от 187 училища в цялата страна. Състезанието беше организирано по възрастови групи, а темите на есетата бяха различни, в зависимост от възрастта на учениците. В рамките на един час участниците писаха есе на английски език по една от зададените теми. Есетата бяха изпратени за проверка в регионалния център на Корпус на мира. 

Българското състезание по творческо писане се провежда за първи път през 2011 г. като част от „Международната олимпиада по писане”, проект на доброволци от Корпус на мира в различни държави.  КОРПлюС e неправителствена организация, създадена като приемник на Корпус на мира с основна цел да запази, продължи и развие някои от най-успешните проекти на доброволците от Корпус на мира България. Организацията ще използва дългогодишния опит, знания и материали, създадени през 20-те години на работа на доброволците в България и ще насочи усилията си към разнообразяване и подобряване на обучението по английски език, обогатяване на професионалните и социални умения на личности, организации и общности и насърчаване развитието на лидерски умения сред младежтa.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!