Стартира проект "Имам възможност да избирам"

Пресконференция за представяне на проект BG051PO001-4.02.03-0946 „Имам възможност да избирам!”, финансиран от Европейския Социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпълняван от Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” се състоя на 4 ноември 2009 в Пресклуб на Община Сливен.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!