Коледен благотворителен базар

 

На 20 декември в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен се състоя благотворителен базар. С огромно желние и ентусиазъм се включиха ученици от всички класове. Бяха събрани 940 лв. Най-много средства събраха учениците от X а клас с класен ръководител Дориана Иванова и учениците от XI д клас с класен ръководител Диана Петрова. На второ място се класираха учениците от X б клас с класен ръководител Стефан Тенев. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на ученици от Гимназията.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!