Състезание по речеви умения на Английски език

Учениците Веселин Кокошков от 8 Б клас и Живко Железчев от  9 В клас заеха трето място на областния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език, което се проведе на 24. 10. 2016 г. в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов" - гр. Сливен. В него взеха участие ученици от две възрастови групи: I възрастова група –от VI до VIII клас и II възрастова група –от IX до XI клас. Проверката на знанията и уменията на учениците се извърши в два модула. Първо, участниците разсъждаваха  по мисълта на Марк Аврелий: „Много малко е необходимо да бъдеш щастлив; всичко е вътре в тебе, в начина ти на мислене“.  След това, участниците проведоха свободен разговор с журито.  Оценяването се извърши по точки според разработени от националната комисия критерии.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!