Хелуин в час по английски

И през тази учебна година, на 28.10.2016 г. учениците от ПГИ отбелязаха Хелоуин в часовете по английски език. Най-активни в изпълнение на поставените задачи бяха учениците от 9 а клас. Те бяха подготвили табла  и украса за класната стая. Целта на урока за Хелоуин е запознаване с традициите и културата на англоезичния свят и придобиване на интеркултурни и комуникативни компетентности. Излизането извън рамките на традиционното обучение и прилагането на проектен метод развива творческото мислене, формира умения за представяне на идеи в различна форма, интегрира използването на информационните технологии, води до придобиване на социални умения и умения за работа в екип.

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!