Заключителен шоу-спектакъл по проекта

От 18 часа днес в Драматичен театър „Стефан Киров” се проведе заключителен шоу-спектакъл по проект BG051PO001-4.02.03-0946 „Имам възможност да избирам!”, финансиран чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” от Европейския Социален фонд и Република България.Водеща организация по проекта е Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков”, партньор – Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” Сливен. През изминалата учебна година са сформирани 11 клуба в различни направления. Обхванати са 276 ученика от двете училища. Осъществените по проекта дейности имаха за цел да осмислят  свободното време на учениците и да направят училищният живот по-богат, пълноценен и привлекателен. Организирана и проведена е „Вечер на математиката”; туристически походи; поставени са театрални постановки; издадени са училищни вестници; създадени и разпространени са рекламни и информационни материали, web-сайт на проекта; фотоизложби; спортни състезания; интерактивни занятия; викторини, кампании и други. Във водещата организация е сформиран и мажоретен състав.През пролетната ваканция във вилно селище Лозенец се проведе синьо училище с участниците в различните клубове.Тази вечер в драматичния театър клубовете от двете училище представиха своята дейност във финален спектакъл.

 


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!