Второ място на общинско състезание по оказване на първа помощ

 

На 27.04.2016 г. в двора на БЧК - гр. Сливен, по традиция, с много положителни емоции се проведе общинското състезание за проверка на знанията и уменията на училищните екипи по първа долекарска помощ /УЕПП/. Всеки ученически екип се състоеше от четири члена, един от които е лидер на екипа. Отбор

ът при ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" Сливен Ася Косева, Емилия Петрова, Ивета Евтимова, Кристина Иванова и Николета Накова, ученици от 8 б клас спечели второ място сред всички участващи училища във възрастова група 15-18 г.

Децата получиха почетна грамота за своето постижение и се класираха за областния кръг на състезанието.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!