Ученик на ПГИ на националното състезание "Най-добра идея"

 На 22 април 2016 година на VIII Панорама на професионалното образование в град Пловдив, се проведе националното състезание по професии „Най-добра бизнес идея“. Бизнес идеята, която трябваше да се разработи беше „Туризмът – приоритетна област на България“. Ученикът Борислав Атанасов Атанасов от 12 клас на Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“, участва в отбор с ученици от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе. За четири часа участниците разработиха идеята си, след което я представиха и защитиха пред другите отбори и многочленно жури. Ръководител и консултант на Борислав Атанасов е Минко Минчев – старши учител по професионална подготовка в гимназията.Състезанието предлага много възможности за креативно мислене, учи на успешна отборна работа и презентиране пред публика.

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!