Бронзови медали за представители на ПГИ - Сливен

На 22 и 23 април се проведе финалния кръг на първото по рода си национално сътезание за икономисти на английски език организирано от ПГИ” Иван Илиев” и Американския университет в Благоевград.

 

Състезателите бяха разделени в отбори по трима чрез теглене на жребий. Те трябваше да разработят бизнес идея за определен град  с бюджет 100 000лв, да изготвят презентация и да я представят на английски език. Журито включваше преподаватели от икономическата гимназия, професори от Американския университет и членове на РИО. 

Участниците разполагаха с ограничено време да формират екип, да измислят идея и да я представят, което направи задачата още по-трудна за изпълнение. Отборът, част от който беше ученикът от 11 а клас  на ПГИ „Професор д-р Димитър Табаков” Ивелин Тодоров, заслужено завоюва трето място с идеята си за производство на био зеленчуци.

Пожелаваме му още много бъдещи успехи!


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!