Престижни награди за ученици на ПГИ от Стопанска академия - Свищов

svishtov2016

 

Четирима ученици от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ Сливен – Кристиана Христова, Дияна Георгиева, Айджан Ахмед от 12 б клас и Атанас Василев от 11б клас, участваха в поредното XVI издание Националното ученическо състезание по счетоводство и контрол, организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В това направление с най-голям  брой състезатели - 61 от 20 града на страната, учениците решаваха тест с 30 въпроса от счетоводната теория и практика.С най-много точки на първо място се класира абитуриентката на ПГИ Сливен - Кристияна Христова, 12б клас. Второ място - Симона Аврамова (ДТГ Свищов), третото място е отново за ученичка на ПГИ - Дияна Георгиева, 12 б клас. Айджан Ахмед и Атанас Василев се класираха на четвърто място. Тези състезатели бяха наградени с предметни и парични награди, грамоти и сертификати, които им предоставят и прием в „Стопанска академия”, гр. Свищов с право на избор на специалност и сигурността, че ще бъдат приети на първо желание.Ръководители на учениците, техни преподаватели и съветници са г-жа Елена Миткова и г-жа Дияна Жекова.Резултатите на нашите ученици позволиха безапелационно в надпреварата по училища първо място да е за ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“ Сливен. На второ място се класираха учениците от ТГ „Княз Симеон Търновски“ Стара Загора, а трето място е за ПГ по търговия и ресторантьорство Враца.Това е поредният извоюван успех за Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков“ Сливен на национално състезание.Пожеламе им още много, много успехи! 


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!