На училище без стрес

 

 

В 8 б клас на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, в часа на класа, се проведе беседа по тема „Емоции, Стрес и Взаимоотношения“. На 31.03.2016 г., доброволците към БМЧК – Сливен, Мария Петрова и Станислава Атанасова, обучени да провеждат ателиета по темата „Психосоциална подкрепа и първа психологична помощ“, запознаха съучениците си с видовете стрес, техники за справяне и управление на стреса.  Беседата беше приета с интерес от техните съученици, които споделиха чувствата и емоциите, които ги вълнуват, свързани със стрес породен от проблеми на израстването, училището, взаимоотношения с връстниците и в семейството. Осем  ученици от класа  са доброволци към БМЧК- Сливен и подкрепят дейностите на организацията.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!