Посещение в РДВР - Сливен

По повод празника на българската полиция, на 05.11.2015 г., учениците от Х г клас от Професионална гимназия по икономика "Проф д-р Димитър Табаков" бяха поканени на посещение в Регионалната дирекция на вътрешните работи. Учениците за първи път влязоха в полицейски коли, докоснаха се до други специализирани автомобили, наблюдаваха приемането на сигнали на телефон 112. Ръководителят на специализирано звено за тактически действия Данаил Илиев запозна класа със задачите на специалното формирование, което действа при опасна престъпна дейност и разкри част от спецификата на нелеката им професия, която звеното приема като призвание и дълг към обществото за  неговата сигурност. Той запозна учениците със специалното оборудване на звеното: униформи, таран, автомат "Калашников" за специалните структури, пушка-помпа, снайперска винтовка, прибор за нощно виждане, електропреносен пистолет, звукови гранати, бронежилетки и др. Учениците, които за първи път присъстваха на такава среща, бяха силно впечатлени и си направиха разрешените за такова специализирано място снимки, които ще им напомнят дълго за вълнуващото преживяване.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!