Да открия своя път в живота

 

На 09.10.2015 г. , г-жа Бисерка Димитрова, ръководител на Центъра за кариерно ориентиране към РИО Сливен, посети в часа на класа учениците от 8 „Б“ клас в ПГИ „Проф. д-р. Д. Табаков“- Сливен.  Целта на посещението беше предоставяне на съвети и консултации по кариерно ориентиране, които включват идентифициране на възможностите и уменията на учениците и насочването им към избора на подходяща професия за тяхното бъдеще. Учениците споделиха какво е за тях успеха в живота, какви са техните мечти и стремежи и какви качества на личността трябва да развиват за да се реализират в желаната професия. През учебната 2015/2016 година, лектори от Центъра за кариерно ориентиране,  ще посетят всички ученици от 8-ми и 12-ти клас в гимназията, с цел улесняване на социалната и професионална реализация и прилагане на подходящи техники за планиране на кариерата според съвременните изисквания на пазара на труда.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!