Посещение в Народното събрание и МЗХ

 

На 25 септември 2015 г. група ученици от 11 и 12 клас с ръководител Димитър Добрев, учител по БЕЛ, пътуваха до град София по покана на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Те посетиха Народното събрание и присъстваха като наблюдатели на парламентарния контрол. Срещнаха се и разговаряха с г-жа Мария Белова, депутат от Сливенски избирателен район. Програмата продължи с посещение на Военноисторическия музей. Там учениците разгледаха част от богатата експозиция. Гостите бяха поканени в Министерството на земеделието и храните, където разговаряха и обсъждаха различни проблеми с министър Десислава Танева.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!