Състезание по природни науки в ПГИ

За пореден път в ПГИ се проведе състезание по природни науки между отбори на осмите класове. Тази година то бе посветено на Световния ден за опазване на околната среда - 05 юни и на Световната седмица на устойчивото развитие. Гости на състезанието бяха г-жа Величка Маринова, старши експерт по природни науки в РИО - Сливен, представители на сдружение "Блян за романтика, цветя и космос", деца и възпитатели от ЦНСТ - кв."Дружба и г-жа Лиляна Тодорова, директор на гимназията. В състезанието осмокласниците отговаряха на въпроси в областта на природните науки, решаваха екологични проблеми, заявиха отговорна позиция относно опазването на околната среда.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!