Тренировъчно занятие „Евакуация и спасяване на ученици при пожар”

На 29.05.2015 г. в Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков” се проведе тренировъчно занятие съвместно с Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” град Сливен.

С биенето на ръчен звънец ученици, учители и служители бяха известени за опасността. Всички напуснаха сградата, спазвайки евакуационните планове и бяха събрани на откритата спортна площадка. Директорът на училището направи проверка на учениците и информира органите на ПБЗН за извършените действия по евакуация на работещите и учащите, за локализиране на пожара, и за свеждане на опасностите и щетите до минимум. Проиграна бе ситуация „Спасяване на дете, останало в училищната сграда при пожар”.

Служителите на ПБЗН направиха пред учениците демонстрация с противопожарни уреди и съоръжения за първоначално гасене на пожар. Бяха обяснени методите за гасене на пожар и дадени практически инструкции за поведение по време на пожар.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!