Научно-практическа конференция

Научно-практическа конференция на тема "Интерактивни методи в обучението по математика" бе проведена в зала "Май" на Община Сливен след Празника на математиката. Конференцията бе организирана от Професиална гимназия по икономика - Сливен в рамките на тържествата, посветени на 60-тата годишнина от основаването на гимназията и 130 - тата годишнина на патрона на училището - Професор д-р Димитър Табаков.В работата на конференцията взеха участие доц. д-р Галя Кожухарова, ръководител на Департамент за усъвършенстване на учители на Тракийски университет – Стара Загора и г-жа Иванка Георгиева, ст. експерт по математика и информатика в РИО – Сливен, преподаватели по математика от Професионална гимназия по електротехника и електроника, Професионална гимназия по механотехника.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!