Дебати в ПГИ - Сливен

На 25 и 26 март 2015 година в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен се състояха дебати между представителни отбори на 8а и 8 б класове и 9г и 9д класове. Осмокласниците дебатираха на тема „Аз и общуването с моите съученици”, а деветокласниците – на тема „Доверието ученици - учители”.

С много ентусиазъм и задълбочени размисли по темата учениците от 8-те класове обсъдиха що е общуване, важно ли е  да общувам с моите съученици, бих  ли помогнал на мой съученик в учене, за домашна работа, на контролна работа, за подсказване, искам  да съм на екскурзии и купони с моите съученици или ако отида ще си заведа приятел/ка, моите съученици  допринасят ли на моето настроение и емоционално състояние. Двата отбора бяха изготвили презентация по темата „Общуване”.
Отборите от деветите класове дебатираха за това що е доверие, доверието важно ли е при общуване, важно е да се доверяваме на учителите си, ако сме разочаровали учител по какъв начин можем да върнем доверието му, учителите допринасят ли за емоционалното състояние и настроението. Двата отбора бяха изготвили презентация по темата „Доверието ученици - учители”.
Инициативата е част от превантивните училищни дейности, финансирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Сливен. Благодарим на госпожа Лилия Радева - секретар на комисията за съдействието и помощта при подготовката и реализацията на инициативите и осигуряването на награден фонд.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!