24 ученици от ПГИ ще посетят Европарламента в Страсбург през април

Отборът на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен спечели в състезанието „Евроскола“, което се проведе на 21.02.2015 г. в гр. Стара Загора. В него взеха участие отбори от областите Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Борислав Атанасов, Неделина Павлова, Делян Михайлов, Ралица Вълева и Метин Башев от 11в клас са участниците, които с отличния си отборен дух и неоспорими знания по актуални за Европейския съюз въпроси спечелиха симпатиите както на журито, така и на публиката. Изразиха лично мнение в разработването на темата "Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще", което е и мотото на Евро съюза за тази година. Участниците трябваше да представят своята идея на български и английски език и да отговарят на въпроси на журито, свързани с икономическото развитие и начините за помощ на нуждаещите се държави.

Със своя успех те извоюваха правото на 24 ученици от училището да посетят Европейския парламент в Страсбург през април тази година. Там те ще могат да опознаят работата на парламента и ще се включат чрез симулирани заседания в работата му.  

Нека пожелаем на тези момичета и момчета още много бъдещи успехи!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!