Translator 2014

На 10 декември се проведе първото по рода си състезание в Сливен  за преводи от английски език, организирано от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков", със съдействието на РИО Сливен. То беше насочено към ученици от 11 клас на професионалните гимназии в град Сливен. Състезанието протече в два кръга - писмен превод на текст на песен и устен симултантен превод от английски език на непознат текст. За по- голяма обектвиност беше поканено независимо жури с председател Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение; Силвия Павлова и Снежана Иванова, учителки от Езиковата гимназия и Владимира Чолакова, учителка по английски език в 11 СОУ. Победител в състезанието стана Георги Големджиев, ученик от 11 а клас на ПГХТ  „Акад. Н. Неделчев”. На второ място се класира Борислав Атанасов, от 11 в клас на ПГИ „Димитър Табаков”, а на трето Нора Иванова, 11 а клас на ПГЕЕ "Мария Кюри". Победителят получи награда от 100лв. Домакините осигуриха също плакети за класиралите се на първо, второ и трето място.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!