Заповед за отпускане на стипендии


ПГИ - Сливен

Със Заповед № РД 06-123 от 04.11.2014 г., на основание чл. 147, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл.13, ал. 1 от Постановление № 33 на Министерския съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Протокол № 2 от 28.10.2014 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 06-519 от 01.03.2013 г., се отпускат стипендии на учениците за първия учебен срок на учебната 2013/2014 г. Документът съдържа списъците на учениците, за които са отпуснати стипендии.

Заповедта за отпускане на стипендии можете да свалите от файловия сървър на ПГИ:

Свалете от тук Заповед № РД 06-123 от 04.11.2014 г., за отпускане на стипендии на учениците за втори учебен срок на учебната 2014/2015 г.

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!